Support
www.4lifethaipt.com
บุญตุ้ม 081-4721035 Line id: boontum0831
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

มะเร็งรังไข่

วันที่: 2013-07-09 23:10:52.0

 

  โรคมะเร็งรังไข่

 

     มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับห้าของมะเร็ง ที่พบในสุภาพสตรีและ

อัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสี่

 

 รังไข่ OVARY

 อวัยวะสืบพันธ์ในผู้หญิงประกอบไปด้วยรังไข่ (Ovary) ลักษณะวงรี โดยมีท่อรังไข่ที่เรียกว่า Fallopian tube ยื่นออกมาจากมดลูก Uterus       หรีอ Womb ซึ่งต่อมาจากช่องคลอด รังไข่และ   ท่อรังไข่จะอยู่ในช่องเชิงกราน Pelvic ซึ่งนอกจากจะมีอวัยวะสืบพันธ์ผู้หญิงแล้ว ยังมีอวัยวะที่สำคัญ เช่น กระเพาะปัสสาวะ Bladder ลำไส้ใหญ่ Rectum ต่อมน้ำเหลืองทุกๆเดือนรังไข่ข้างหนึ่งของหญิงวัยเจริญพ้นธ์ จะผลิตไข่ขึ้นมาหนึ่งฟอง ไข่จะเคลื่อนไปตามท่อรังไข่และเข้าสู่มดลูก หากไข่ไม่ได้รับการผสมก็จะถูกขับออก รังไข่นอกจากสร้างไข่แล้ว ยังผลิตฮอร์โมนเพศหญิงที่ชื่อว่า oestrogen and progesterone

 เนื้องอกของรังไข่ 

เนื้องอกของรังไข่แบ่งอกเป็นชนิดใหญ่ 2 ชนิด  คือ

 

          เนื้องอกที่ธรรมดา หรือที่เรียกว่า benign tumor เนื้องอกชนิดนี้จะไม่แพร่กระจายการรักษาทำได้ง่าย ผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกก็หาย

       เนื้อมะเร็ง Malignant   เนื้องอกชนิดนี้อาจจะเรียกเนื้อร้ายหรือมะเร็งหากวินิจฉัยได้ช้าเนื้อร้ายจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น

 ชนิดของมะเร็งรังไข่

 มะเร็งรังไข่จะเกิดเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของรังไข่

Epithelial tumor เป็นเนื้องอกที่เกิดจากเซลล์ผิวของรังไข่ เนื้องอกส่วนใหญ่เกิดจากเซลล์ชนิดนี้

             *  Germ cell tumor เป็นมะเร็งที่เกิดเซลล์ที่ผลิตไข่

             * Stroma tumor เป็นเนื้องอกที่เกิดเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งสร้างฮอร์โมนเพศ estrogen และ progesterone

               มะเร็งรังไข่ส่วนใหญ่เกิดจากเซลล์ที่เรียกว่า epithelial cell ซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่เปลือกนอก และยังแบ่งเป็น

           * Serous

           * Mucinous

            *  Endometrioid

             * clear cell

             * undifferentiated or unclassifiable 

ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนการรักษาก็ไม่ต่างกัน

 ระยะของมะเร็งรังไข่

 การพิจารณาให้การรักษาแพทย์จะพิจารณาจากระยะของโรค ซึ่งแบ่งออกเป็น 

  • Borderline tumours เป็นมะเร็งที่อยู่เฉพาะในรังไข่ รูปร่างของเซลล์มะเร็งจะคล้ายเซลล์ปก(low grade)
  • การรักษาจะใช้วิธีผ่าตัดซึ่งให้ผลหายขาด 
  • มะเร็งในระยะที่1มะเร็งอยู่ในเฉพาะรังไข่

        Stage 1   หมายถึง   มะเร็งอยู่ในรังไข่

       Stage 1a     เนื้อมะเร็งอยู่ที่รังไข่ 1 ข้าง

        Stage 1b   มะเร็งอยู่ที่รังไข่ 2 ข้าง.และยังไม่ออกนอกรังไข่ 

       Stage 1c    มะเร็งอยู่ในรังไข่ข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างร่วมกับ มะเร็งอยู่ที่ผิวของรังไข่

         หากมะเร็งเป็นถุงน้ำและถุงน้ำแตกออก

                         พบเซลล์มะเร็งในช่องท้อง 

  • Stage 2  มะเร็งอยู่ข้างหนึ่งหรือสองข้างและแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียงเช่น ช่องคลอด ท่อรังไข่
  • กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่

              Stage 2a  มะเร็งลุกลามเข้าอวัยวะสืบพันธ์เช่น vagina, มดลูก ท่อรังไข่fallopian tubes. 

             Stage 2b   มะเร็งลามเข้าอวัยวะช่องเชิงกรานเช่น กระเพาะปัสสาวะ bladderแต่ยังไม่ลามไปยังอวัยวะในช่องท้อง

 Stage 2c   มะเร็งได้แพร่กระจายในช่องท้อง 

  • Stage 3  มะเร็งอยู่ในรังไข่ มะเร็งลามเข้ายังอวัยวะในช่องท้อง เช่นต่อมน้ำเหลือง ลำไส้

                   Stage 3a  มะเร็งที่แพร่กระจายมีขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า. แต่ส่องกล้องพบเซลล์มะเร็ง

                       Stage 3b   มะเร็งมีขนาดเล็กกว่า 2 เซนติเมตร

                     Stage 3c  มะเร็งมีขนาดมากกว่า 2 เซนติเมตร

         *    Stage 4   มะเร็งแพร่กระจายไป ปอด สมอง

 Grading

             หมายถึงลักษณะของเซลล์มะเร็งที่มองด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งจะบ่งบอกว่าเซลล์มะเร็งมีแนวโน้มว่าจะแพร่กระจายได้ง่ายหรือยา

 Low-grade หมายถึงเซลล์มะเร็งที่มีรูปร่างเหมือเซลล์ปกติ ชนิดนี้มีการแพร่กระจายต่ำ

               Moderate-grade หมายถึงเซลล์ทีผิดปกติมากกว่าแบบแรก

              High-grade เซลล์มีความผิดปกติมากและมีการเจริญเติบโตเร็วและแพร่กระจายได้ง่าย 

อาการของมะเร็งรังไข่             

อาการของมะเร็งรังไข่ในระยะแรกเริ่มมักจะไม่มีอาการ แต่จะมีอาการในระยะท้ายของโรคมะเร็งรังไข่อาการพบได้ 

            -  แน่ท้อง อึกอัดท้อง(บางรายสงสัยว่ามีก๊าซในท้อง

           -   คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย

           -  เบื่ออาหาร

            -  รู้สึกแน่ท้องหลังจากรับประทานอาหาร

           - น้ำหนักขึ้นโดยไม่มีเหตุผล

           -  เลือดออกช่องคลอด

           -  หากท่านมีอาการเหล่านี้ควรจะปรึกษาแพทย์

            - การตรวจวินิจฉัยเพื่อวินิจฉัยโรค 

             - การตรวจภายในซึ่งสามารถตรวจ มดลูก รังไข่ ช่องคลอด ลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง

          -  การตรวจ ultrasound ซึ่งใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจอวัยวะช่องเชิงกราน

           -  การตรวจ CT Scan

           - การตรวจโดยการตัดเนื้อเยื่อ

          -  การเจาะเอาน้ำในช่องท้องไปตรวจ แพทย์จะฉีดยาชาที่หน้าท้อง และใช้เข็มเล็กๆดูดเอาของเหลวในท้องเพื่อส่งตรวจหาเซลล์มะเร็ง

             - การส่องกล้องเข้าทางช่องท้อง (Laparoscope) แพทย์จะวางยาสลบ กรีดแผลประมาณ 1 เซ็นติเมตร และสอดกล้องตัวเล็กๆเข้าไปในช่องท้อง เพื่อดูอวัยวะในช่องท้อง

  มะเร็งรังไข่อาการอย่างไร? รู้ไว้เฝ้าระวัง

 ความเสี่ยงการเป็นมะเร็งรังไข่

            อายุ : 2 ใน 3 ของผู้ป่วยมะเร็งไข่ มีอายุเฉลี่ย 55 ปี หรือมากกว่า

            ประวัติครอบครัว : ผู้หญิงที่มี แม่ พี่สาวน้องสาว ยาย ป้า หรือน้า เป็นมะเร็งรังไข่ จะมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งรังไข่สูงขึ้น

            การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม (Genetic Mutations) : ในผู้ที่พบมีการกลายพันธุ์ของ 1 ใน 2 ยีนมะเร็งเต้านม BRCA1 และ BRCA2 มี ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งรังไข่สูงขึ้น 

            มะเร็งเต้านม, ลำไส้ใหญ่ หรือเยื่อบุโพรงมดลูก : ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง มีความเสี่ยงสูงขึ้นในการพัฒนาเป็นมะเร็งรังไข่ได้

            การคลอดบุตร : ผู้หญิงที่มีการคลอดบุตรอย่างน้อย 1 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนอายุ 30 ปี มีความเสี่ยงมะเร็งรังไข่น้อยกว่า การมีบุตรหลายคน และการให้นมบุตร พบว่ามีความเสี่ยงมะเร็งรังไข่น้อยลง

            โรคอ้วน : ผู้หญิงที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ที่ 30 หรือสูงกว่า อาจมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งรังไข่มากขึ้น 

            บางการศึกษามีการเชื่อมโยงระหว่างฮอร์โมนทดแทน (HRT) และมะเร็งรังไข่ ความเสี่ยงนี้ดูเหมือนจะมากสำหรับผู้หญิงที่ใช้เอสโตรเจนเพียงอย่างเดียวนานกว่า 5 ปี แต่ต้องทำการศึกษามากกว่านี้

อาการแสดงของมะเร็งรังไข่

            ท้องอืดเป็นประจำ

            มีก้อนในช่องท้องหรือช่องเชิงกราน จึงอาจทำให้เกิดอาการแน่นหรือปวดท้อง 

            ก้อนเนื้ออาจกดเบียดลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ทำให้รู้สึกปวดถ่วง ถ่ายอุจจาระไม่สะดวกหรือลำบาก

            เมื่อก้อนมะเร็งโตขึ้น จะกดเบียดกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ถ่ายปัสสาวะบ่อยและขัด

            เมื่อเซลล์มะเร็งมีการกระจายไปในช่องท้อง จึงอาจทำให้เกิดมีน้ำในช่องท้อง ซึ่งจะทำให้ดูเหมือนอ้วนขึ้นได้ ท้องโตขึ้น  กว่าเดิม

            เบื่ออาหาร ผอมแห้ง น้ำหนักลด

            อาจมีประจำเดือนผิดปกติ บางรายอาจพบการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น มีเสียงห้าว มีหนวด หรือขนขึ้นตามลำตัวคล้ายผู้ชายได้ เนื่องจากผลของมะเร็งรังไข่ที่ทำให้ร่างกายมีการผลิตฮอร์โมนที่ผิดปกติไป ในบางรายอาจไม่มีการแสดงอาการเลย แพทย์อาจตรวจพบโดยบังเอิญว่ามีก้อนในท้องน้อย

การตรวจหามะเร็งรังไข่

            ตรวจภายใน (Pelvic Exam) : ตรวจบริเวณช่องท้องและช่องเชิงกรานเพื่อหาก้อน มีการนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพเข้ามาช่วยให้การตรวจละเอียดชัดเจนขึ้น

            Transvaginal ultrasound : ตรวจโดยใช้หัวตรวจชนิดเรียวยาวใส่เข้าไปในช่องคลอด สามารถดูมดลูก และสิ่งผิดปกติที่อยู่หลังมดลูก

            ตรวจ CA-125 : หากระดับ CA-125 สูงเกินปกติ อาจบ่งชี้ถึงการเป็นมะเร็งรังไข่ แต่ก็มีโรคอื่นด้วยเช่นกันที่ CA-125 สูงได้จึงต้องทำการตรวจเพิ่มเติม

            CT scan : เพื่อดูภาพละเอียดภายในร่างกาย

            Barium enema : เป็นการเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนล่างด้วยการสวนสารทึบรังสีทางทวาร

            Intravenous pyelogram : เป็นการเอกซเรย์ดูไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ 

            Biosy : การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

 ระยะของมะเร็งรังไข่

        
    ระยะ 1  : เซลล์มะเร็งยังอยู่ภายในรังไข่ 1 หรือ 2 ข้าง

            ระยะ 2  : เซลล์มะเร็งกระจายจากรังไข่สู่อวัยวะในช่องเชิงกราน เช่น ท่อนำไข่ หรือมดลูก

            ระยะ 3  : เซลล์มะเร็งกระจายจากรังไข่และช่องเชิงกราน ไปยังช่องท้องหรือต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง

            ระยะ 4  : เซลล์มะเร็งกระจายจากรังไข่ไปยังอวัยวะที่ไกลออกไป เช่น ตับ ปอด

การรักษามะเร็งรังไข่

 การผ่าตัด 

           อาจมีการผ่าตัดตั้งแต่แรกเพื่อดูระยะหรือการลุกลามของมะเร็ง ในกรณีผ่าตัดเพื่อการรักษา แพทย์จะตัดเนื้องอกออกให้มากที่สุดโดยจะพยายามให้เหลือเนื้องอก

 ขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร ซึ่งการผ่าตัดส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก และจะเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือน สำหรับกรณีที่ผู้ป่วยยังต้องการมีบุตรอีก แพทย์จะตัดเอา เฉพาะรังไข่และท่อนำไข่ด้านที่เป็นมะเร็งออก การให้เคมีบำบัดและรังสีรักษาจะใช้เมื่อมีการกลับมาเป็นซ้ำหลังจากผ่าตัด 

           หลังจากรักษาต้องนัดตรวจติดตามอย่างน้อยทุก 6 เดือนสำหรับช่วง 5 ปีแรก นอกจากนี้ ถ้าตรวจพบว่ามีการลุกลามของมะเร็งออกนอกรังไข่ตั้งแต่การตรวจพบมะเร็งครั้งแรก แพทย์จะทำการผ่าตัดเอาส่วนที่เป็นมะเร็งออกให้มากที่สุด ถ้ามะเร็งกระจายไปตามผนังช่องท้องหรืออวัยวะอื่นหลังผ่าตัดผู้ป่วยต้องได้รับยาเคมีบำบัด แต่ถ้า ยังไม่มีการกระจายไปส่วนดังกล่าว หลังผ่าตัดผู้ป่วยต้องตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด

  รังสีรักษา 

          มีทั้งการฉายรังสีจากภายนอกร่างกายและการฝังแร่ในร่างกาย การพิจารณาวิธีการรักษาขึ้นกับระยะของโรคและชนิดของมะเร็ง 

ยาเคมีบำบัด 

           สำหรับมะเร็งรังไข่จะให้ยาเคมีทางช่องที่มีอวัยวะภายในช่องท้อง (peritoneal cavity) การพิจารณาวิธีการรักษาขึ้นกับระยะและชนิดของมะเร็ง  

"ผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้เสียชีวิตโดยตรงจากโรคมะเร็ง   แต่เสียชีวิตโดยอ้อม จากอวัยวะสำคัญเสื่อมหน้าที่ 

...หากภูมิต้านทานมะเร็งของผู้ป่วยเข้มแข็ง ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับมะเร็งได้ยาวนาน นับสิบปี"

 รศ.พญ.สุพัตรา แสงรุจิ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 

 ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์  เพิ่มภูมิคุ้มกัน 4ไล้ฟ์ ทราสเฟอร์แฟกเตอร์ เพิ่มภูมิคุ้มกัน

 

 

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์

             ผลงานทางวิทยาศาสตร์

 

 ระบบภูมิคุ้มกันสนับสนุนการทำงานทุกส่วนในร่างกายโดยสร้างความแข็งแกร่งให้กับ  ระบบป้องกันของร่างกาย

 

ผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ขั้นต้นได้แนะนำว่า 4ไล้ฟ์  ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า 

 

สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับหน่วย ป้องกันของระบบภูมิคุ้มกัน  ด้วยการเพิ่มจำนวนหน่วยคุ้มกัน อิมมูนโนโก

ลบูลินเอ(IgA)

 

            ผลการทดสอบของอิมมูนโนโกลบูลินเอ ( IgA) 

 

 จากการค้นคว้าเบื้องต้นใน   การศึกษาผู้ใหญ่ที่มีอายุ 21  และมีสุขภาพที่แข็งแรง เราได้ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบ

ทำการบริโภค 4ไล้ฟ์  ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ไตร- แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

 แล้วตามด้วยสูตร4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์  ฟอร์มูล่า 100% 

 ของผู้เข้าร่วมทดสอบ พบว่ามีการเพิ่มอัตราผลผลิตของ IgA  ในน้ำลาย โดยเฉลี่ย 73%  

 หลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  เป็นเวลา 4 สัปดาห์  

           แอนติบอดี้ ไอจีเอ 

      แอนติบอดี้ IgAเป็น โมเลกุลเล็กๆที่เป็นด่านป้องกันด่านแรก   

 ซึ่งทำให้ตัวก่อให้เกิดโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายไม่สามารถเข้าไปได้  

 และยังมีเซลล์เพชฌฆาตที่ทำงานอยู่ในระบบภูมิคุ้มกัน มีหน้าที่โจมตี  

 หรือทำลายภัยคุกคามต่างๆ ที่มาในระบบร่างกาย 

             ประโยชน์ของการเพิ่มขึ้นของแอนตี้บอดี้ (Antibody)


     ในทศวรรษที่ผ่านมา  4ไล้ฟ์ เป็นผู้บุกเบิกความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
 

 สินค้าใหม่ กระบวนการต่างๆ ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรและ การศึกเพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลของ 

 4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่มีต่อการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน การศึกษาที่สำคัญชิ้นหนึ่ง 

 ที่ใช้ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ไตร แฟกเตอร์  ฟอร์มูลา (แอดวานซ์) และ 4ไล้ฟ์ 

 ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตรแฟกเตอร์  ฟอร์มูล่า (พลัส) 

 ที่มีต่อการทำงานของซลล์เพชฌฆาต ( NK Cell)  ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 

 ของประสิทธิภาพของเซลล์เพชฌฆาต 283% และ  437% ตามลำดับ ด้วยการรับประทาน 4ไล้ฟ์  

 ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ทุกวันจะเพิ่มจำนวนของหน่วยรักษาความปลอดภัย IgA ในร่างกาย 

 และช่วยเพิ่มความสามารถของคุณอย่างมากในการจัดการกับเชื้อโรค 

 

 ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ ;     ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ฟอร์มูล่า แอดวานช์ ,  ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 ไตรแฟกเตอร์ ฟอร์มูล่าพลัส  ริโอวิด้า

  

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือต้องการข้อมูล  

โทร.081-4721035 บุญตุ้ม  ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00น.  หรือ Email : 4lifethaipt@gmail.com        

   

 

 

 

Tel: บุญตุ้ม 081-4721035 Line id: boontum0831| Email: 4lifethaipt@gmail.com